AST混淆学习,控制流插件开源 无合适标签 未标注

stone 27天前 1062

开源一个自定义检测点控制流插件

功能

 •  控制流混淆
 •  参数名混淆
 •  自定义检测点
 •  自定义返回控制流形式【if,switch】
 •  多个函数合并成一个控制流

github地址。有帮助 star!


最新回复 (48)
 • 0 49
  1
 • Liberty 13天前
  0 48
  1
 • 0 47
  让我康康这是啥
 • relax 13天前
  0 46
  1
 • moumouren 14天前
  0 45
  666666666
 • 小铁匠 15天前
  0 44
  666
 • lol_olo 15天前
  0 43
  study
 • zhangdada 15天前
  0 42
  楼主牛逼
 • 0 41
  2
 • arbrad 16天前
  0 40
  666666666666
 • IAMKEN 16天前
  0 39
  1
 • zjy6622 16天前
  0 38
  6666
 • xiaosheng 16天前
  0 37
  1
 • masicro 17天前
  0 36
  学习学习
 • 0 35
  666666
 • q532373 17天前
  0 34
  666
 • 一诺 19天前
  0 33
  111
 • 彡千 19天前
  0 32
  666
 • 0 31
  666666
 • 0 30
  66666
 • in2344 20天前
  0 29
  学习学习
 • 0 28
  666
 • hqs19930 21天前
  0 27
  66
 • 西木 21天前
  0 26
  6666
 • conlin 23天前
  0 25
  1
 • 熊子 24天前
  0 24
  666666666666
 • charli 24天前
  0 23
  6
 • 0 22
  666666666
 • 1260531376 24天前
  0 21
  牛逼
 • 0 20
  66666
 • 0 19
  6666666666
 • l19981260 25天前
  0 18
  666
 • 李海能 25天前
  0 17
  666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
 • qwj520 25天前
  0 16
  666
 • Nanda 25天前
  0 15
  666瞅一瞅
 • can 26天前
  0 14
  666
 • vituer 26天前
  0 13
  666666
 • 123 26天前
  0 12
  666
 • 吴先生 26天前
  0 11
  111
 • gift9527 26天前
  0 10
  tql
 • 咕咕鸡 26天前
  0 9
  牛皮
 • 0 8
  666666
 • 0 7
  大佬牛皮,顶上去。
 • 0 6
  66
 • anonymous 27天前
  0 5
  让我康康这是啥
 • mengtao 27天前
  0 4
  666
 • franky 27天前
  0 3
  666666666
 • chendipang 27天前
  0 2
  66666666666666
返回